Cité Miroir

Lieu d’exception au service de la citoyenneté,
de la mémoire et du dialogue des cultures

Presentatie

De Stichting Cité Miroir heeft als doel

  • het verdedigen en bevorderen van de beginselen van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens van 1948 en het Handvest van de grondrechten van de Europese Unie ter bestrijding van onrecht, willekeur, onverdraagzaamheid en schending van het fundamentele beginsel van gelijkheid tussen mensen
  • deel te nemen aan de opbouw van een democratische, rechtvaardige en solidaire maatschappij door middel van de dialoog van culturen, het overdragen van de nagedachtenis, cultuur in de breedste betekenis van het woord en onderwijs op alle leeftijden in het leven als drijfveren van de collectieve en individuele emancipatie
  • de voormalige Baden en Thermen van Sauvenière te beschermen als geklasseerd erfgoed

Wij stellen u voor om als instelling, vereniging of bedrijf lid te worden van La Cité Miroir door een of meer zetels voor een periode van 5 jaar te verwerven.

 

Als tegenprestatie bieden wij u:

Naamsbekendheid en communicatie

  • Zichtbaarheid van uw organisatie op onze communicatiemiddelen en bij La Cité Miroir
  • De mogelijkheid om interne of externe communicatie activiteiten onder bijzondere voorwaarden te organiseren

PR en ruimtes voor recepties of vergaderingen

  • De toegang tot ruimtes van La Cité Miroir tegen gunstige voorwaarden voor de organisatie van uw evenementen
  • Gratis toegangskaarten voor uw klanten en/of uw medewerkers
  • Mogelijkheid tot het organiseren van een gratis rondleiding en receptie (met uitzondering van catering) in dit prestigieuze gebouw

Nieuw netwerk

  • Uitnodigingen voor activiteiten georganiseerd voor de partners, met inbegrip van vernissages en de jaarlijkse avond voor Vrienden, Ambassadeurs en Partners


Stichting Cité Miroir

fondation@citemiroir.be | +32 (0)4 230 70 53

Presentatie (FR)