Cité Miroir

Lieu d’exception au service de la citoyenneté,
de la mémoire et du dialogue des cultures

Presentatie

La Cité Miroir

Een plaats voor discussies, onderwijs en cultuur

De voormalige Baden en Thermen van La Sauvenière in het hart van Luik werden in januari 2014 La Cité Miroir, een culturele en maatschappelijke ruimte.

Theater, muziek, lezingen, discussies, workshops, vaste en tijdelijke tentoonstellingen en nog meer:  de diversiteit en de rijkdom aan activiteiten maken het een unieke plaats voor uitdrukking ten dienste van het burgerschap, de nagedachtenis en de dialoog tussen culturen.

De geest van de voormalige Baden en Thermen is bewaard gebleven met de renovatie, waardoor dit iconische gebouw van Luik met een oppervlakte van circa 13.000 m² die unieke sfeer heeft behouden.

La Cité Miroir biedt plaats aan drie verenigingen: Les Territoires de la Mémoire vzw, het Centre d’Action Laïque de la Province de Liège vzw en MNEMA vzw, beheerder van het gebouw.

Talloze externe organisaties organiseren hier eveneens hun evenementen, alles in overeenstemming met de waarden die door La Cité Miroir worden aangehangen.

In een steeds veranderende stad draagt La Cité Miroir bij aan het vormgeven van een nieuwe identiteit van de Luikse metropool door de banden te verstevigen met andere culturele en associatieve organisatoren, door het monumentaal erfgoed te beschermen, de wijk Neujean te dynamiseren en door tegemoet te komen aan de verwachtingen van een scherpzinnig en nieuwsgierig publiek.

Historisch overzicht    Virtuele rondleiding